1 Mambo ya Nyakati 17 : 3 1st Chronicles chapter 17 verse 3

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:3

Ikawa usiku uo huo, neno la Mungu likamjia Nathani, kusema,
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:3

It happened the same night, that the word of God came to Nathan, saying,