1 Mambo ya Nyakati 17 : 23 1st Chronicles chapter 17 verse 23

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:23

Basi sasa, Ee Bwana, neno lile ulilolinena katika habari za mtumwa wako, na katika habari za nyumba yake, na lifanywe imara milele, ukafanye kama ulivyosema.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:23

Now, Yahweh, let the word that you have spoken concerning your servant, and concerning his house, be established forever, and do as you have spoken.