1 Mambo ya Nyakati 17 : 2 1st Chronicles chapter 17 verse 2

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:2

Naye Nathani akamwambia Daudi, Haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako; kwa maana Mungu yu pamoja nawe.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:2

Nathan said to David, Do all that is in your heart; for God is with you.