1 Mambo ya Nyakati 17 : 17 1st Chronicles chapter 17 verse 17

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:17

Tena jambo hili lilikuwa dogo machoni pako, Ee Mungu; hata umeleta habari ya nyumba yangu mimi, mtumwa wako, kwa miaka mingi inayokuja, nawe umeniangalia sawasawa na hali ya mtu mwenye cheo, Ee Bwana Mungu.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:17

This was a small thing in your eyes, God; but you have spoken of your servant's house for a great while to come, and have regarded me according to the estate of a man of high degree, Yahweh God.