1 Mambo ya Nyakati 17 : 16 1st Chronicles chapter 17 verse 16

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:16

Ndipo akaingia Daudi mfalme, akaketi mbele za Bwana; akasema Mimi ni nani, Ee Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini, hata umenileta hata hapa?
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:16

Then David the king went in, and sat before Yahweh; and he said, Who am I, Yahweh God, and what is my house, that you have brought me thus far?