1 Mambo ya Nyakati 17 : 15 1st Chronicles chapter 17 verse 15

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:15

Kwa maneno hayo yote, na kwa maono hayo yote, ndivyo Nathani alivyonena na Daudi.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:15

According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak to David.