1 Mambo ya Nyakati 17 : 14 1st Chronicles chapter 17 verse 14

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:14

ila nitamstarehesha katika nyumba yangu na katika ufalme wangu milele; na kiti chake cha enzi kitathibitishwa milele.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:14

but I will settle him in my house and in my kingdom forever; and his throne shall be established forever.