1 Mambo ya Nyakati 17 : 13 1st Chronicles chapter 17 verse 13

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:13

Nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu; wala sitamwondolea fadhili zangu, kama nilivyomwondolea yeye aliyekuwa kabla yako;
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:13

I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my loving kindness away from him, as I took it from him that was before you;