1 Mambo ya Nyakati 17 : 10 1st Chronicles chapter 17 verse 10

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:10

na tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitawashinda adui zako wote. Pamoja na hayo nakuambia, ya kwamba Bwana atakujengea nyumba.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:10

and [as] from the day that I commanded judges to be over my people Israel; and I will subdue all your enemies. Moreover I tell you that Yahweh will build you a house.