1 Mambo ya Nyakati 17 : 1 1st Chronicles chapter 17 verse 1

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:1

Ikawa, Daudi alipokuwa akikaa nyumbani mwake, Daudi akamwambia nabii Nathani, Angalia, mimi ninakaa katika nyumba ya mwerezi, bali sanduku la agano la Bwana linakaa chini ya mapazia.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:1

It happened, when David lived in his house, that David said to Nathan the prophet, Behold, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of Yahweh [dwells] under curtains.