Ufunuo wa Yohana 22 Swahili & English

Listen/Download Audio
Ufunuo wa Yohana 22 (Swahili) Revelation 22 (English)

Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu, na cha Mwana-Kondoo, Ufunuo wa Yohana 22:1

He showed me a{TR adds "pure"} river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb,

katikati ya njia kuu yake. Na upande huu na upande huu wa ule mto, ulikuwapo mti wa uzima, uzaao matunda, aina kumi na mbili, wenye kutoa matunda yake kila mwezi; na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Ufunuo wa Yohana 22:2

in the middle of its street. On this side of the river and on that was the tree of life, bearing twelve kinds of fruits, yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations.

Wala hapatakuwa na laana yo yote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo ndani yake. Na watumwa wake watamtumikia; Ufunuo wa Yohana 22:3

There will be no curse any more. The throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants serve him.

nao watamwona uso wake, na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Ufunuo wa Yohana 22:4

They will see his face, and his name will be on their foreheads.

Wala hapatakuwa na usiku tena; wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua; kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Ufunuo wa Yohana 22:5

There will be no night, and they need no lamp light; for the Lord God will illuminate them. They will reign forever and ever.

Kisha akaniambia, Maneno haya ni amini na kweli. Naye Bwana, Mungu wa roho za manabii, alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Ufunuo wa Yohana 22:6

He said to me, "These words are faithful and true. The Lord God of the spirits of the prophets sent his angel to show to his bondservants the things which must happen soon."

Na tazama, naja upesi; heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Ufunuo wa Yohana 22:7

"Behold, I come quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book."

Nami Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona nalianguka, ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Ufunuo wa Yohana 22:8

Now I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who had shown me these things.

Naye akaniambia, Angalia, usifanye hivi; mimi ni mjoli wako, na wa ndugu zako manabii, na wa wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. Ufunuo wa Yohana 22:9

He said to me, "See you don't do it! I am a fellow bondservant with you and with your brothers, the prophets, and with those who keep the words of this book. Worship God."

Akaniambia, Usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Ufunuo wa Yohana 22:10

He said to me, "Don't seal up the words of the prophecy of this book, for the time is at hand.

Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu; na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu; na mwenye haki na azidi kufanya haki; na mtakatifu na azidi kutakaswa. Ufunuo wa Yohana 22:11

He who acts unjustly, let him act unjustly still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him do righteousness still. He who is holy, let him be holy still."

Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo wa Yohana 22:12

"Behold, I come quickly. My reward is with me, to repay to each man according to his work.

Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Ufunuo wa Yohana 22:13

I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Ufunuo wa Yohana 22:14

Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter in by the gates into the city.

Huko nje wako mbwa, na wachawi, na wazinzi, na wauaji, na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Ufunuo wa Yohana 22:15

Outside are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood.

Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye Shina na Mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Ufunuo wa Yohana 22:16

I, Jesus, have sent my angel to testify these things to you for the assemblies. I am the root and the offspring of David; the Bright and Morning Star."

Na Roho na Bibi-arusi wasema, Njoo! Naye asikiaye na aseme, Njoo! Naye mwenye kiu na aje; na yeye atakaye, na ayatwae maji ya uzima bure. Ufunuo wa Yohana 22:17

The Spirit and the bride say, "Come!" He who hears, let him say, "Come!" He who is thirsty, let him come. He who desires, let him take the water of life freely.

Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mtu ye yote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Ufunuo wa Yohana 22:18

I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, may God add to him the plagues which are written in this book.

Na mtu ye yote akiondoa lo lote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima, na katika ule mji mtakatifu, ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Ufunuo wa Yohana 22:19

If anyone takes away from the words of the book of this prophecy, may God take away his part from the tree of life, and out of the holy city, which are written in this book.

Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, Naam; naja upesi. Amina; na uje, Bwana Yesu. Ufunuo wa Yohana 22:20

He who testifies these things says, "Yes, I come quickly." Amen! Yes, come, Lord Jesus.

Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi nyote. Amina. Ufunuo wa Yohana 22:21

The grace of the Lord Jesus Christ be with all the saints. Amen.