Zaburi 133 : 3 Psalms chapter 133 verse 3

Swahili English Translation

Zaburi 133:3

Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, Naam, uzima hata milele.
soma Mlango wa 133

Psalms 133:3

Like the dew of Hermon, That comes down on the hills of Zion: For there Yahweh gives the blessing, Even life forevermore.