Zaburi 133 : 2 Psalms chapter 133 verse 2

Swahili English Translation

Zaburi 133:2

Ni kama mafuta mazuri kichwani, Yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, Yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake.
soma Mlango wa 133

Psalms 133:2

It is like the precious oil on the head, That ran down on the beard, Even Aaron's beard; That came down on the edge of his robes;