Zaburi 127 : 1 Psalms chapter 127 verse 1

Swahili English Translation

Zaburi 127:1

Bwana asipoijenga nyumba Waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji Yeye aulindaye akesha bure.
soma Mlango wa 127

Psalms 127:1

> Unless Yahweh builds the house, They labor in vain who build it. Unless Yahweh watches over the city, The watchman guards it in vain.