Hesabu 36 : 9 Numbers chapter 36 verse 9

Swahili English Translation

Hesabu 36:9

Hivyo hapatakuwa na urithi uwao wote utakaotoka kabila hii kwenda kabila hii; kwa kuwa kabila za wana wa Israeli zitashikamana kila mmoja na urithi wake mwenyewe.
soma Mlango wa 36

Numbers 36:9

So shall no inheritance remove from one tribe to another tribe; for the tribes of the children of Israel shall cleave everyone to his own inheritance.