Hesabu 36 : 6 Numbers chapter 36 verse 6

Swahili English Translation

Hesabu 36:6

Bwana ameagiza neno hili katika habari ya binti za Selofehadi, akasema, Na waolewe na waume wawapendao; lakini na waolewe katika jamaa ya kabila ya baba zao.
soma Mlango wa 36

Numbers 36:6

This is the thing which Yahweh does command concerning the daughters of Zelophehad, saying, Let them be married to whom they think best; only into the family of the tribe of their father shall they be married.