Hesabu 36 : 12 Numbers chapter 36 verse 12

Swahili English Translation

Hesabu 36:12

Waliolewa katika jamaa za wana wa Manase, mwana wa Yusufu, na urithi wao ukakaa katika kabila ya jamaa ya baba yao.
soma Mlango wa 36

Numbers 36:12

They were married into the families of the sons of Manasseh the son of Joseph; and their inheritance remained in the tribe of the family of their father.