Hesabu 36 : 10 Numbers chapter 36 verse 10

Swahili English Translation

Hesabu 36:10

Basi hao binti za Selofehadi wakafanya kama Bwana alivyomwagiza Musa;
soma Mlango wa 36

Numbers 36:10

Even as Yahweh commanded Moses, so did the daughters of Zelophehad: