Hesabu 36 : 1 Numbers chapter 36 verse 1

Swahili English Translation

Hesabu 36:1

Kisha wale wakuu wa nyumba za mababa ya jamaa ya wana wa Gileadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase, katika jamaa za wana wa Yusufu, wakakaribia, na kunena mbele ya Musa, na mbele ya wakuu walio juu ya nyumba za mababa ya wana wa Israeli;
soma Mlango wa 36

Numbers 36:1

The heads of the fathers' [houses] of the family of the children of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of the sons of Joseph, came near, and spoke before Moses, and before the princes, the heads of the fathers' [houses] of the children of Israel: