Hesabu 26 : 7 Numbers chapter 26 verse 7

Swahili English Translation

Hesabu 26:7

Hizi ndizo jamaa za Wareubeni; na hao waliohesabiwa kwao walikuwa arobaini na tatu elfu na mia saba na thelathini.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:7

These are the families of the Reubenites; and those who were numbered of them were forty-three thousand seven hundred thirty.