Hesabu 26 : 63 Numbers chapter 26 verse 63

Swahili English Translation

Hesabu 26:63

Hao ndio waliohesabiwa na Musa na Eleazari kuhani; ambao waliwahesabu wana wa Israeli katika nchi tambarare za Moabu, karibu na Yordani, hapo Yeriko.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:63

These are those who were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by the Jordan at Jericho.