Hesabu 26 : 6 Numbers chapter 26 verse 6

Swahili English Translation

Hesabu 26:6

na wa Hesroni, jamaa ya Wahesroni; na wa Karmi, jamaa ya Wakarmi.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:6

of Hezron, the family of the Hezronites; of Carmi, the family of the Carmites.