Hesabu 26 : 54 Numbers chapter 26 verse 54

Swahili English Translation

Hesabu 26:54

Hao waliozidi hesabu yao utawapa urithi zaidi, na hao waliopunguka hesabu yao, utawapa urithi kama upungufu wao; kila mtu kama watu wake walivyohesabiwa, ndivyo atakavyopewa urithi wake.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:54

To the more you shall give the more inheritance, and to the fewer you shall give the less inheritance: to everyone according to those who were numbered of him shall his inheritance be given.