Hesabu 26 : 5 Numbers chapter 26 verse 5

Swahili English Translation

Hesabu 26:5

Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, wana wa Reubeni; wa Hanoki, jamaa ya Wahanoki; na wa Palu, jamaa ya Wapalu;
soma Mlango wa 26

Numbers 26:5

Reuben, the firstborn of Israel; the sons of Reuben: [of] Hanoch, the family of the Hanochites; of Pallu, the family of the Palluites;