Hesabu 26 : 44 Numbers chapter 26 verse 44

Swahili English Translation

Hesabu 26:44

Na wana wa Asheri kwa jamaa zao; wa Imna, jamaa ya Waimna; wa Ishvi jamaa ya Waishvi; wa Beria, jamaa ya Waberia.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:44

The sons of Asher after their families: of Imnah, the family of the Imnites; of Ishvi, the family of the Ishvites; of Beriah, the family of the Berites.