Hesabu 26 : 43 Numbers chapter 26 verse 43

Swahili English Translation

Hesabu 26:43

Jamaa zote za Washuhamu, kama waliohesabiwa kwao, walikuwa sitini na nne elfu na mia nne.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:43

All the families of the Shuhamites, according to those who were numbered of them, were sixty-four thousand four hundred.