Hesabu 26 : 42 Numbers chapter 26 verse 42

Swahili English Translation

Hesabu 26:42

Na wana wa Dani ni hawa kwa jamaa zao; wa Shuhamu, jamaa ya Washuhamu. Hizi ndizo jamaa za Dani kwa jamaa zao.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:42

These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.