Hesabu 26 : 38 Numbers chapter 26 verse 38

Swahili English Translation

Hesabu 26:38

Na wana wa Benyamini kwa jamaa zao; wa Bela, jamaa ya Wabela; na wa Ashbeli, jamaa ya Waashbeli; wa Ahiramu, jamaa ya Waahiramu;
soma Mlango wa 26

Numbers 26:38

The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites; of Ashbel, the family of the Ashbelites; of Ahiram, the family of the Ahiramites;