Hesabu 26 : 37 Numbers chapter 26 verse 37

Swahili English Translation

Hesabu 26:37

Hizi ndizo jamaa za wana wa Efraimu kama waliohesabiwa kwao, thelathini na mbili elfu na mia tano. Hao ndio wana wa Yusufu kwa jamaa zao.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:37

These are the families of the sons of Ephraim according to those who were numbered of them, thirty-two thousand five hundred. These are the sons of Joseph after their families.