Hesabu 26 : 32 Numbers chapter 26 verse 32

Swahili English Translation

Hesabu 26:32

na wa Shemida, jamaa ya Washemida; na wa Heferi, jamaa ya Waheferi.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:32

and [of] Shemida, the family of the Shemidaites; and [of] Hepher, the family of the Hepherites.