Hesabu 26 : 3 Numbers chapter 26 verse 3

Swahili English Translation

Hesabu 26:3

Kisha Musa na Eleazari kuhani wakanena nao katika nchi tambarare za Moabu karibu na mto wa Yordani, huko Yeriko, wakawaambia,
soma Mlango wa 26

Numbers 26:3

Moses and Eleazar the priest spoke with them in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying,