Hesabu 26 : 28 Numbers chapter 26 verse 28

Swahili English Translation

Hesabu 26:28

Na wana wa Yusufu kwa jamaa zao; Manase na Efraimu.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:28

The sons of Joseph after their families: Manasseh and Ephraim.