Hesabu 26 : 14 Numbers chapter 26 verse 14

Swahili English Translation

Hesabu 26:14

Hizi ndizo jamaa za Wasimeoni, watu ishirini na mbili elfu na mia mbili.
soma Mlango wa 26

Numbers 26:14

These are the families of the Simeonites, twenty-two thousand two hundred.