Hesabu 26 : 12 Numbers chapter 26 verse 12

Swahili English Translation

Hesabu 26:12

Na wana wa Simeoni kwa jamaa zao; wa Yemueli, jamaa ya Wayemueli; wa Yamini, jamaa ya Wayamini; na Yakini, jamaa ya Wayakini;
soma Mlango wa 26

Numbers 26:12

The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;