Nehemia 8 : 8 Nehemiah chapter 8 verse 8

Swahili English Translation

Nehemia 8:8

Nao wakasoma katika kitabu, katika torati ya Mungu, kwa sauti ya kusikilika; wakaeleza maana yake, hata wakayafahamu yaliyosomwa.
soma Mlango wa 8

Nehemiah 8:8

They read in the book, in the law of God, distinctly; and they gave the sense, so that they understood the reading.