Nehemia 8 : 6 Nehemiah chapter 8 verse 6

Swahili English Translation

Nehemia 8:6

Ezra akamhimidi Bwana, Mungu Mkuu. Nao watu wote wakaitika, Amina, Amina, pamoja na kuinua mikono yao; kisha wakainama vichwa vyao, wakamsujudu Bwana kifudifudi.
soma Mlango wa 8

Nehemiah 8:6

and Ezra blessed Yahweh, the great God. All the people answered, Amen, Amen, with the lifting up of their hands: and they bowed their heads, and worshiped Yahweh with their faces to the ground.