Nehemia 8 : 2 Nehemiah chapter 8 verse 2

Swahili English Translation

Nehemia 8:2

Naye Ezra, kuhani, akaileta torati mbele ya kusanyiko, la wanaume na wanawake, na wote walioweza kusikia na kufahamu, siku ya kwanza na mwezi wa saba.
soma Mlango wa 8

Nehemiah 8:2

Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women, and all who could hear with understanding, on the first day of the seventh month.