Nehemia 8 : 14 Nehemiah chapter 8 verse 14

Swahili English Translation

Nehemia 8:14

Wakaona ya kuwa imeandikwa katika torati, jinsi Bwana alivyoamuru kwa mkono wa Musa, ya kwamba wana wa Israeli wakae katika vibanda, katika sikukuu ya mwezi wa saba;
soma Mlango wa 8

Nehemiah 8:14

They found written in the law, how that Yahweh had commanded by Moses, that the children of Israel should dwell in booths in the feast of the seventh month;