Nehemia 8 : 13 Nehemiah chapter 8 verse 13

Swahili English Translation

Nehemia 8:13

Hata siku ya pili wakuu wa mbari za mababa za watu wote, na makuhani, na Walawi, wakamkusanyikia Ezra, mwandishi, ili wapate kuyasikiliza maneno ya torati.
soma Mlango wa 8

Nehemiah 8:13

On the second day were gathered together the heads of fathers' [houses] of all the people, the priests, and the Levites, to Ezra the scribe, even to give attention to the words of the law.