Nehemia 8 : 12 Nehemiah chapter 8 verse 12

Swahili English Translation

Nehemia 8:12

Na watu wote wakaenda zao kula na kunywa, na kuwapelekea watu sehemu, na kufanya furaha nyingi, kwa sababu walikuwa wameyafahamu maneno yale waliyohubiriwa.
soma Mlango wa 8

Nehemiah 8:12

All the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared to them.