Nehemia 8 : 11 Nehemiah chapter 8 verse 11

Swahili English Translation

Nehemia 8:11

Hivyo Walawi wakawatuliza watu wote, wakasema, Nyamazeni, kwa maana siku hii ni takatifu; wala msihuzunike.
soma Mlango wa 8

Nehemiah 8:11

So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy; neither be you grieved.