Mwanzo 6 : 4 Genesis chapter 6 verse 4

Mwanzo 6:4

Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile;tena ,baada ya hayo ,wana wa Mungu walipoingia kwa binti za binadamu,wakazaa nao wana;hao ndiyo waliokuwa watu hodari zamani ,watu wenye sifa.
soma Mlango wa 6

Genesis 6:4

The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when God's sons came to men's daughters. They bore children to them: the same were the mighty men who were of old, men of renown.
read Chapter 6