Mwanzo 6 : 17 Genesis chapter 6 verse 17

Mwanzo 6:17

Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu; kila kilichoko duniani kitakufa.
soma Mlango wa 6

Genesis 6:17

I, even, I do bring the flood of waters on this earth, to destroy all flesh having the breath of life from under the sky. Everything that is in the earth will die.
read Chapter 6