Mwanzo 6 : 14 Genesis chapter 6 verse 14

Mwanzo 6:14

Ujifanyie safina ya mti wa mvinje; fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami.
soma Mlango wa 6

Genesis 6:14

Make an ark of gopher wood. You shall make rooms in the ark, and shall seal it inside and outside with pitch.
read Chapter 6