Mwanzo 6 : 13 Genesis chapter 6 verse 13

Mwanzo 6:13

Mungu akamwambia Nuhu, Mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu; kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia.
soma Mlango wa 6

Genesis 6:13

God said to Noah, "The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth.
read Chapter 6