Mwanzo 45 : 9 Genesis chapter 45 verse 9

Mwanzo 45:9

Fanyeni haraka, mmwendee baba yangu, mkamwambie, Hivi ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie, usikawie.
soma Mlango wa 45

Genesis 45:9

Hurry, and go up to my father, and tell him, 'This is what your son Joseph says, "God has made me lord of all Egypt. Come down to me. Don't wait.
read Chapter 45