Mwanzo 45 : 3 Genesis chapter 45 verse 3

Mwanzo 45:3

Yusufu akawaambia ndugu zake, Mimi ndimi Yusufu; baba yangu angali hai bado? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake.
soma Mlango wa 45

Genesis 45:3

Joseph said to his brothers, "I am Joseph! Does my father still live?" His brothers couldn't answer him; for they were terrified at his presence.
read Chapter 45