Mwanzo 45 : 18 Genesis chapter 45 verse 18

Mwanzo 45:18

kisha mkamtwae baba yenu, na watu wa nyumbani mwenu, mkanijie; nami nitawapa mema ya nchi ya Misri, nanyi mtakula unono wa nchi.
soma Mlango wa 45

Genesis 45:18

Take your father and your households, and come to me, and I will give you the good of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land.'
read Chapter 45