Mwanzo 45 : 13 Genesis chapter 45 verse 13

Mwanzo 45:13

Nanyi mtamwarifu baba yangu habari za fahari yangu yote katika Misri, na za vyote mlivyoviona; mkafanye haraka kumleta huku baba yangu.
soma Mlango wa 45

Genesis 45:13

You shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that you have seen. You shall hurry and bring my father down here."
read Chapter 45