Mwanzo 45 : 10 Genesis chapter 45 verse 10

Mwanzo 45:10

Nawe utakaa katika nchi ya Gosheni, utakuwa karibu nami, wewe, na wanao, na wana wa wanao, na wanyama wako, ng'ombe zako, na yote uliyo nayo. Nami nitakulisha huko;
soma Mlango wa 45

Genesis 45:10

You shall dwell in the land of Goshen, and you will be near to me, you, your children, your children's children, your flocks, your herds, and all that you have.
read Chapter 45